Skip to content

een weg voor jou

Geestelijke begeleiding helpt je op weg. Door te ervaren dat er aandachtig en liefdevol naar je geluisterd wordt tijdens de begeleiding, kun je uitdrukking  geven aan je diepste ervaringen,
groeien in je persoon- en mens-zijn, in geloof, in hoop en in liefde. 

Zo kun je ontdekken, dat er een weg bestaat, die je leidt naar een innerlijk weten. Een weg die je niet moet weten, maar gaan, en in het gaan ontstaat de weg.

 

In het schrijven van je levensverhaal raak je gericht op diepgaande en omvormende ervaringen en gebeurtenissen die blijven doorwerken in je leven. Door het schrijven, delen en bespreken leer je te zien hoe je leven betekenis krijgt. Door je levensvragen in het Licht te brengen wordt je levensweg naar je bestemming zichtbaar. 

vraag & antwoord

Geestelijke begeleiding is een vorm van gesprek en aandacht waarbij centraal staat het leven en de persoon en zijn of haar weg met God. De begeleider probeert zo goed mogelijk te luisteren. Stelt soms een vraag: wat is jouw verlangen, wat zou je aan God willen vragen? Wat heb je nodig? Om zo al luisterend en pratend te ontdekken wie je voor God bent en mag zijn en Wie de Heer voor jou mag zijn en is.

Een online sessie duurt 45 minuten, een fysiek gesprek heeft een tijdsduur van 60 minuten. 

Tussen de begeleidingsmomenten zit bij online begeleiding 2 weken, bij fysieke gesprekken is de tijd tussen de gesprekken tussen de 2-3 weken. 

Een afspraak voor begeleiding of intake kan gemaakt worden door te mailen naar jose@isleven.nu. 

Voor online begeleiding wordt gebruikt gemaakt van het online begeleidingsplatform Pluform3 en het online platform Huddle, deze is ook per app bereikbaar. 

Er zijn geen kosten verbonden aan geestelijke begeleiding voor de begeleide. Binnen Centrum IS LEVEN wordt het tentenmakersmodel gehanteerd volgens het voorbeeld van Paulus. Dit wordt beschreven in Handelingen 18:3, waar staat dat Paulus leerbewerker was. Paulus verdiende zijn geld met het maken van tenten en dat gaf hem vrijheid om zijn werk als apostel te doen. Op deze wijze wordt geestelijke begeleiding binnen Centrum IS LEVEN aangeboden. 

Een groepsbijeenkomst bestaat uit maximaal 5 deelnemers die om een vooraf afgesproken thema bij elkaar komen. Dit kan een bijeenkomst Lectio Divina zijn. Het is ook mogelijk dat deelnemers die online deelnemen, naar behoefte elkaar online in een groep ontmoeten in de afgeschermde online omgeving. 

Een individueel traject bestaat uit 6 gesprekken. De leergang duurt van november tot juni, waarbij er wekelijks nieuwe tekst en vragen online gedeeld worden op het platform. De spirituele autobiografie omvat een traject van half jaar, waarbij 2-wekelijks opdrachten worden gedeeld en 6 keer worden besproken samen. 

De groepsbijeenkomsten zijn toegankelijk door eenmalige inschrijving. 

De locatie voor de fysieke gesprekken worden gehouden bij Centrum IS LEVEN, deze heeft praktijk op het adres Hoofstraat 172, (ingang Onderstalstraat) in Herveld. (Gemeente Overbetuwe)

Online begeleiding is een begeleidingsvorm die met behulp van techniek op (fysieke) afstand wordt uitgevoerd. Deelnemers ontvangen wekelijks, of 2-wekelijks een opdracht.