advent

Advent is dromen dat Jezus zal komen,

dromen van vrede voor mensen van heden.
Advent ik dromen dat Jezus zal komen.

En weer in geuren en kleuren herhalen
wat wij al weten uit oude verhalen:
herders en sterren, een stal en een kind,
omdat het kerstfeest weer begint.

Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen en hopen en sterren gaan kopen.
Advent is dromen dat Jezus zal komen.

Iedere week weer een licht ontsteken
vlammen van vuur voor de komende weken,
tekens van hoop in de duisternis
omdat het bijna kerstfeest is.

Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen als ’t moet dat Hij komt voorgoed.
Advent is dromen, dat Jezus zal komen.

Niet als een kind en niet in een kribbe,
maar als een vredevorst hier in ons midden,
dan is er nergens verdriet meer of pijn
dab zal het altijd kerstfeest zijn.

Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen van vrede voor mensen van heden.
Advent is dromen dat Jezus zal komen.

Op 17 december is er een viering van Advent in Centrum IS LEVEN. We openen het verhaal van verwachting en hoop, door tekst en beeldmeditatie. De viering van Advent biedt plaats aan 5 deelnemers. 

vraag & antwoord

Geestelijke begeleiding is een vorm van gesprek en aandacht waarbij centraal staat het leven en de persoon en zijn of haar weg met God. De begeleider probeert zo goed mogelijk te luisteren. Stelt soms een vraag: wat is jouw verlangen, wat zou je aan God willen vragen? Wat heb je nodig? Om zo al luisterend en pratend te ontdekken wie je voor God bent en mag zijn en Wie de Heer voor jou mag zijn en is.

Een online sessie duurt 45 minuten, een fysiek gesprek heeft een tijdsduur van 60 minuten. 

Tussen de begeleidingsmomenten zit bij online begeleiding 2 weken, bij fysieke gesprekken is de tijd tussen de gesprekken tussen de 2-3 weken. 

Een afspraak voor begeleiding of intake kan gemaakt worden door te mailen naar jose@isleven.nu. 

Voor online begeleiding wordt gebruikt gemaakt van het online begeleidingsplatform Pluform3 en het online platform Huddle, deze is ook per app bereikbaar. 

Er zijn geen kosten verbonden aan geestelijke begeleiding voor de begeleide. Binnen Centrum IS LEVEN wordt het tentenmakersmodel gehanteerd volgens het voorbeeld van Paulus. Dit wordt beschreven in Handelingen 18:3, waar staat dat Paulus leerbewerker was. Paulus verdiende zijn geld met het maken van tenten en dat gaf hem vrijheid om zijn werk als apostel te doen. Op deze wijze wordt geestelijke begeleiding binnen Centrum IS LEVEN aangeboden. 

Een groepsbijeenkomst bestaat uit maximaal 5 deelnemers die om een vooraf afgesproken thema bij elkaar komen. Dit kan een bijeenkomst Lectio Divina zijn. Het is ook mogelijk dat deelnemers die online deelnemen, naar behoefte elkaar online in een groep ontmoeten in de afgeschermde online omgeving. 

Een individueel traject bestaat uit 6 gesprekken. De leergang duurt van november tot juni, waarbij er wekelijks nieuwe tekst en vragen online gedeeld worden op het platform. De spirituele autobiografie omvat een traject van half jaar, waarbij 2-wekelijks opdrachten worden gedeeld en 6 keer worden besproken samen. 

De groepsbijeenkomsten zijn toegankelijk door eenmalige inschrijving. 

De locatie voor de fysieke gesprekken worden gehouden bij Centrum IS LEVEN, deze heeft praktijk op het adres Hoofstraat 172, (ingang Onderstalstraat) in Herveld. (Gemeente Overbetuwe)

Online begeleiding is een begeleidingsvorm die met behulp van techniek op (fysieke) afstand wordt uitgevoerd. Deelnemers ontvangen wekelijks, of 2-wekelijks een opdracht.