Skip to content

Spirituele AutoBiografie

De online begeleiding spirituele autobiografie of de fysieke  begeleidingsgesprekken helpt je om zicht te krijgen op je spirituele autobiografie en er woorden aan te geven.

 

Spiritualiteit wil zeggen, alles van je leven. Het is in het beweging zijn, in beweging gebracht zijn en in beweging gezet worden. Spiritualiteit is het gaan van je levensweg die  je leven concreet beïnvloedt. Het is een weg van God zoeken, God ervaren en Gods  werk doen in de wereld. 

In het schrijven van je levensverhaal raak je gericht op diepgaande en omvormende ervaringen en gebeurtenissen die blijven doorwerken in je leven. Door het schrijven, delen en bespreken leer je te zien hoe jij betekenis gaf en geeft aan wat het leven je bracht.

Aan de hand van je levensloop en gerichte schrijfopdrachten worden de grondthema’s in je leven zichtbaar. Door de zichtbaarheid ga je patronen, lijnen, verbindingen zien. Ga de weg van God zien in jouw leven.  Aan het einde van de online begeleiding heb je je spirituele autobiografie geschreven.

Het traject bestaat uit schrijfoefeningen, muziek- en luisterfragmenten en wanneer passend creatieve opdrachten. De tijd tussen de oefeningen is 2 weken zodat je voldoende in de ‘flow’ blijft maar ook de tijd hebt om te reflecteren.

Inhoud

12 schrijf- en luisteroefeningen. Deze ontvang je op een online platform die laagdrempelig toegankelijk is. 

Welke betekenis, inhoud en intensiteit je geeft aan het verhaal van jouw leven, vormt zich in het hier en nu. 

jouw naam

Je eigen naam. Jouw leven. Ieder mens is uniek. Door naar het verhaal van jouw leven te kijken, ontdek je het verhaal dat niemand jou vertellen kan. Alleen in jou, kan je verhaal ontstaan. Kan het kostbare geheim van je leven zichtbaar worden. 

grondthema

De weg van de mens leidt en opent tegelijkertijd naar wat ons als mens overstijgt. In de wortels van ons leven, zo fundamenteel, betekenisvol als de wortels van een boom. 

Zijn, terug bij wat er is. Genoeg. 

met aandacht aanwezig

LEVENSVRAGEN

Levensvragen. Vragen over ons bestaan. Over ons leven. Of over terugkerend verlangen. Terugkerende angst. Blijvend verdriet. De trage vragen doorgronden de wortels van ons bestaan.

ROUW & VERDRIET

Rouw wordt ook de de achterkant van de liefde genoemd, als een normale en gezonde reactie op verlies. Waar liefde stroomt, waar zij onderbroken wordt door verlies van verbinding ontstaat rouw. Verlies van de stroom van liefde. Verlies van verbinding die ons zo lief was en is.

ANGST

Moed in relatie tot angst. Elke keer als we geconfronteerd worden met onze angst, hebben we ook opnieuw weer de keuze om te vluchten voor de bedreiging óf moed te tonen en de angst te trotseren door dapper af te stappen op die bedreiging. Anders gezegd: angst is de dwingende voorwaarde voor moed, voor het durven van de weg van de mens.

vraag & antwoord

Geestelijke begeleiding is een vorm van gesprek en aandacht waarbij centraal staat het leven en de persoon en zijn of haar weg met God. De begeleider probeert zo goed mogelijk te luisteren. Stelt soms een vraag: wat is jouw verlangen, wat zou je aan God willen vragen? Wat heb je nodig? Om zo al luisterend en pratend te ontdekken wie je voor God bent en mag zijn en Wie de Heer voor jou mag zijn en is.

Een online sessie duurt 45 minuten, een fysiek gesprek heeft een tijdsduur van 60 minuten. 

Tussen de begeleidingsmomenten zit bij online begeleiding 2 weken, bij fysieke gesprekken is de tijd tussen de gesprekken tussen de 2-3 weken. 

Een afspraak voor begeleiding of intake kan gemaakt worden door te mailen naar jose@isleven.nu. 

Voor online begeleiding wordt gebruikt gemaakt van het online begeleidingsplatform Pluform3 en het online platform Huddle, deze is ook per app bereikbaar. 

Er zijn geen kosten verbonden aan geestelijke begeleiding voor de begeleide. Binnen Centrum IS LEVEN wordt het tentenmakersmodel gehanteerd volgens het voorbeeld van Paulus. Dit wordt beschreven in Handelingen 18:3, waar staat dat Paulus leerbewerker was. Paulus verdiende zijn geld met het maken van tenten en dat gaf hem vrijheid om zijn werk als apostel te doen. Op deze wijze wordt geestelijke begeleiding binnen Centrum IS LEVEN aangeboden. 

Een groepsbijeenkomst bestaat uit maximaal 5 deelnemers die om een vooraf afgesproken thema bij elkaar komen. Dit kan een bijeenkomst Lectio Divina zijn. Het is ook mogelijk dat deelnemers die online deelnemen, naar behoefte elkaar online in een groep ontmoeten in de afgeschermde online omgeving. 

Een individueel traject bestaat uit 6 gesprekken. De leergang duurt van november tot juni, waarbij er wekelijks nieuwe tekst en vragen online gedeeld worden op het platform. De spirituele autobiografie omvat een traject van half jaar, waarbij 2-wekelijks opdrachten worden gedeeld en 6 keer worden besproken samen. 

De groepsbijeenkomsten zijn toegankelijk door eenmalige inschrijving. 

De locatie voor de fysieke gesprekken worden gehouden bij Centrum IS LEVEN, deze heeft praktijk op het adres Hoofstraat 172, (ingang Onderstalstraat) in Herveld. (Gemeente Overbetuwe)

Online begeleiding is een begeleidingsvorm die met behulp van techniek op (fysieke) afstand wordt uitgevoerd. Deelnemers ontvangen wekelijks, of 2-wekelijks een opdracht.