Skip to content

PROGRAMMA TUSSEN ZON EN MAAN

OVER ERVARINGEN VAN CHAOS EN SCHOONHEID

CHAOS

EN

SCHOONHEID

Ieder mens heeft in zijn leven wel een aantal zogenaamde ‘contrast-ervaringen’. Zo noemt Christa Anbeek ervaringen waarin de kwetsbaarheid van het leven zichtbaar wordt. Je hebt ze in twee soorten: ervaringen van heelheid en verwondering, en ervaringen van verscheurdheid en uit elkaar vallen.

Verwondering kan je op vele manieren overkomen Je wandelt in het hooggebergte en bent onder de indruk van de prachtige witte bergtoppen. Je zwemt in zee en voelt de zwarte diepte onder je. Je ervaart intense momenten van liefde. Al spelend vergeet je jezelf. Dergelijke ervaringen gaan vaak gepaard met gevoelens van geluk, harmonie, ontspanning en dankbaarheid.

Aan de andere kant zijn er negatieve contrastervaringen. Ze hebben te maken met verlies, horen dat iemand om wie je geeft er niet meer is, weten dat je zelf niet lang meer zult leven, een zinvolle baan kwijtraken. Of je vertrouwen wordt geschaad omdat iemand je iets ergs aandoet. Er is verdriet, verbijstering, wanhoop, isolement. Je wordt op jezelf teruggeworpen. In contrast-ervaringen wordt zichtbaar hoe fragiel, vluchtig, vergankelijk én kostbaar het leven is.

Tragiek en verwondering wisselen elkaar af en lopen soms dwars door elkaar heen.

in

dialoog

Rondom deze contrast-ervaringen heeft Christa Anbeek ‘Tussen Zon en Maan’ ontwikkeld. Dit is een groepsreis waarin hoogte- en dieptepunten van het leven zichtbaar worden.

 • Wat leren die ontregelende ervaringen ons?
 • Hoe kunnen we hier woorden aan geven?
 • Hoe kunnen we er verhalen over vertellen?
 • Welke kunstvormen kunnen we inzetten om tot uitdrukking te brengen wat ons ten diepste raakt?
 • Hoe kunnen we dit waardevolle in ons leven en werk koesteren en met anderen delen?

De volgorde, de thema’s en de opdrachten van de etappes zijn zorgvuldig uitgekozen en getest. Tussen zon en maan is ontwikkeld door Christa Anbeek (hoogleraar Remonstrantse Theologie aan de Vrije Universiteit en voormalige docent Bestaansfilosofie aan de Universiteit voor Humanistiek), Hester van Zuthem (ontwerper bij Active Cues – speelse innovaties voor de zorg) en Willem Jan Renger (hoofd Innovatie Studio Hogeschool voor de Kunsten Utrecht).

De Groep ‘Tussen Zon en Maan’ bestaat uit minimaal zes tot maximaal acht personen. De reis in dialoog bestaat uit zeven etappes, online bijeenkomsten van ongeveer tweeënhalf uur. In elke etappe wordt steeds dieper in gegaan op eigen contrast-ervaringen.

ten diepste

7

etappes

 1. Van waarde zijn, wat laat zich in jouw contrast-ervaring als bijzonder waardevol zien?

 2. Geborgen zijn, waar voel je je thuis te midden van ontreddering?

 3. Mens zijn, als wij niet alles in eigen hand hebben, wie zijn we dan als mens?

 4. De kanteling, hoe helpen aanvaarding en protest ons verder?

 5. Geïnspireerd zijn, welke ‘lichtende sterren’ wijzen je de weg?

 6. Onderweg zijn, welke dromen willen we waarmaken?

 7. Samen zijn, terugblikken, vooruitkijken en afscheid nemen.

 

Vooraf aan de online bijeenkomsten krijgt iedereen een intake voor deelname aan de groep.

7 bijeenkomsten,  nieuwe groep start in januari 2021 

Persoonlijke online omgeving, de online omgeving gebruik je als persoonlijk logboek vanaf de intake tot de afronding van de reis. In de online omgeving kun je uitwerking van de opdrachten maken en deze delen als je dat wenst met anderen.  

Aantal deelnemers, maximaal 6 deelnemers 
Levensbegeleider, José Geertsema 
 
De kosten voor het programma, materiaal en online omgeving bedragen € 1.495,- Het programma is vrijgesteld van BTW, indien gewenst kun je gespreid betalen.

Praktische

informatie

De enige keuze

Wij kunnen er niet voor kiezen om een leven te leiden zonder vragen. De enige keuze die je kunt maken is de keuze om vrij te zijn. Niet vrij van pijn. Niet vrij van ziekte. Niet vrij van gemis. 

Je kunt leren om vrij te zijn in het nu. Dat je niet gevangen blijft in wat het verleden is gebeurd, of wat je morgen kan gebeuren. Dat is leven, er te zijn met alles wat er nu is.

José Geertsema

LEVENSBEGELEIDER IS LEVEN

Is leven, is dat jij er kunt zijn met je pijn, met levensvragen, met je niet meer meer weten hoe het verder moet, met alles wat er nu is. Gek genoeg, is dat genoeg.

TUSSEN ZON EN MAAN

Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een intake.